Το ΚΔΕΟΔ θέτει σε λειτουργία «Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου»

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα είναι σημαντικά αισθητές για την ελληνική κοινωνία κατά τα επόμενα έτη. Το ξέσπασμα της πανδημίας επηρέασε ουσιαστικά τη λειτουργία των κρατών, των δημοκρατικών θεσμών και των νομικών τους συστημάτων. Οι κυβερνήσεις έχουν λάβει και συνεχίζουν να καταφεύγουν σε έκτακτα μέτρα, επιδιώκοντας τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19.Τα έκτακτα αυτά μέτρα περιορίζουν αναπόφευκτα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών κατά τρόπο που μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις.

Image
Image
Image
Image