• 13-10-2020 - Σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
  • 12-10-2020 - Press release, Digital solutions to fight COVID-19: shortcomings protecting privacy and personal data