Δημοσιεύσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Χιόνα Αθανασιάδη, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Επ. Στέλεχος ΜοΠαΔΙΣ | Βαΐα Χαδιού, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LLM, Επ. Στέλεχος ΜοΠαΔιΣ

Όπως γίνεται παγίως δεκτό στη θεωρία και νομολογία, ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός εξαιρετικό και

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Βαΐα Χαδιού, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LLM, Επ. Στέλεχος ΜοΠαΔιΣ | Χιόνα Αθανασιάδη, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Επ. Στέλεχος ΜοΠαΔΙΣ

Διατήρηση αρμοδιότητας ΑΕΠΠ για τις «απευθείας αναθέσεις» άνω των 60.000 €

Κρίσιμες προϋποθέσεις για

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Βαΐα Χαδιού, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LLM, Επ. Στέλεχος ΜοΠαΔιΣ | Χιόνα Αθανασιάδη, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Επ. Στέλεχος ΜοΠαΔΙΣ

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 13-4-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) προβλέφθηκαν, για

article

ΟΤΑΝ ΤΟ BREXIT ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

Αναστασία Πάχτα, Απόφοιτη Νομικής ΑΠΘ, Ασκούμενη ΚΔΕΟΔ | Όλγα Ευφραιμίδου, Φοιτήτρια Νομικής, Πανεπιστήμιο Warwick, Ασκούμενη ΚΔΕΟΔ

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ την 31 Ιανουαρίου 2020, διανύει ακόμη

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Αναστασία Πάχτα, Απόφοιτη Νομικής ΑΠΘ, Ασκούμενη ΚΔΕΟΔ | Όλγα Ευφραιμίδου, Φοιτήτρια Νομικής, Πανεπιστήμιο Warwick, Ασκούμενη ΚΔΕΟΔ

Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για προσαρμογή των δημοσίων συμβάσεων στην νέα πραγματικότητα.