Προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με τα μέτρα ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού.