Επιστημονική Εποπτεία

Βασίλειος Σκουρής

Πρόεδρος ΚΔΕΟΔ
Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χριστίνα Δεληγιάννη – Δημητράκου

Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ
Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Θεμελιώδεις Ελευθερίες

Επικεφαλής

Βιργινία Τζώρτζη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Γραμματέας ΚΔΕΟΔ

Ομάδα έργου

Μαρία Σαπαρδάνη

Δικηγόρος, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών Νομικής ΑΠΘ

Μαρία-Χριστίνα Μιχαηλίδου

LL.M Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστήμιο Βιέννης, Υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη»

Δημόσιες Συμβάσεις

Επικεφαλής

Έλσα Αδαμαντίδου

Δρ.Ν. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ, DEA Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου Paris I, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια ΜοΠαΔιΣ

Ομάδα έργου

Βάια Χαδιού

Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο ΑΠΘ, LL.M Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πανεπιστήμιο Τυβίγγης Γερμανίας, Στέλεχος ΜοΠαΔιΣ

Χιόνα Αθανασιάδη

Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ, Στέλεχος ΜοΠαΔιΣ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Επικεφαλής

Βιργινία Τζώρτζη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Γραμματέας ΚΔΕΟΔ

Ομάδα έργου

Έλλη Τσιτσιπά

Δικηγόρος, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών Νομικής ΑΠΘ, Υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη»

Κρατικές Ενισχύσεις

Επικεφαλής

Ευτυχία Μουαμελετζή

Δρ. Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος
Διευθύντρια Ερευνών, Συντονίστρια ΜοΚΕ

Ομάδα έργου

Αικατερίνη Σγουρίδου

Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ, Στέλεχος ΜοΚΕ

Γεωργία Βασιλειάδου

Δικηγόρος, LL.M. Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Paris-Dauphine, ΜΔΕ Δικαίου της Διαιτησίας ΔΠΘ, Στέλεχος ΜοΚΕ

Διοικητική Υποστήριξη

Γιάννης Χατζηαντωνίου

Λήδα Γκουπιδένη